Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych


Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy są podstawą do pełnienia obowiązków pracownika na piastowanym stanowisku. Okresowe szkolenie BHP są obowiązkiem w każdym zakładzie pracy, w którym zatrudniana jest kadra administracyjno – biurowa. Głównym założeniem kursu jest poinstruowanie personelu na temat zasad bezpiecznych warunków pracy.

Na czym polega szkolenie BHP?

Osoby pracujące na stanowiskach administracyjno – biurowych muszą przejść okresowe szkolenia BHP w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie kursu teoretycznego, na którym zaprezentowane są możliwe zagrożenia wynikające z pełnionych obowiązków w pracy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Kurs BHP ma głównie służyć przypomnieniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazaniu zmian wynikających z przepisów prawa. Audyt BHP przeprowadzony musi zostać przez instruktora posiadającego do tego specjalne kwalifikacje oraz uprawnienia BHP. Kurs kończy się egzaminem końcowym, a po jego pozytywnym zdaniu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Co obejmuje kurs BHP?

Podczas kursu pracownik będzie miał okazję dokonać oceny realnych zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy oraz pozna metody, w jaki sposób przeciwdziałać wystąpieniu czynników niebezpiecznych. Ponadto szkolenie BHP przygotuje go do radzenia sobie z sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu pracowników podczas zagrożenia w miejscu pracy. W przypadku pracowników biurowych kurs BHP ma za zadanie poinstruować także, w jaki sposób używać urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, aby nie narazić pozostałego personelu na ryzyko zagrożenia. Podczas kursu uczestnikom zostają przekazane zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania przeciwpożarowego.

Posiadamy 16 oddziałów na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas