Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych


Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Pracownicy inżynieryjno – techniczni to grupa zawodowa, która często ma za zadanie pełnić obowiązki w utrudnionych warunkach pracy. Maszyny i urządzenia techniczne mogą bezpośrednio przyczyniać się do stworzenia zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania zadań wynikających ze stanowiska. Z tego powodu tak ważne są okresowe szkolenia BHP.

Kursy BHP na stanowiskach technicznych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych w bezpiecznych i higienicznych warunkach jest niezaprzeczalnym prawem każdego pracownika. Stanowiska techniczne są szczególnie narażone na zagrożenia, gdyż zadania wynikające z tej pracy są bezpośrednio związane z obsługą maszyn czy przebywaniem na placu budowy. Takie warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracowników, dlatego należy zadbać o ich wiedzę w zakresie radzenia sobie z czynnikami niebezpiecznymi. Kursy BHP mają za zadanie przygotować pracowników do realnej oceny zagrożenia występującego w obrębie stanowiska pracy i poinstruować ich jak radzić sobie z zagrożeniem. Podczas audytu BHP przeprowadzone jest również krótkie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania przeciwpożarowego.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Kurs przeprowadzany jest w formie instruktażu przez doświadczonych specjalistów posiadających wykształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Założeniem szkolenia jest przypomnienie pracownikom zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazanie im wiedzy na temat nowych regulacji prawnych. Szczegółowy program jest opracowywany na podstawie konkretnego stanowiska, dzięki czemu pracownik uczy się rzeczy, które faktycznie przydadzą mu się w miejscu pracy.

Posiadamy 16 oddziałów na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas